Současnost

Již koncem roku 2009 obnovil sbor také aktivitu ve vnějších vztazích. Zástupci sboru se začali zúčastňovat jednání okrskového výboru a sbor se přihlásil  do vznikající Polabské hasičské ligy. Tuto ligu založili Hana Varadyová a Petr Pazderka  počátkem roku 2010  za přispění okolních sborů, které se rozhodly obnovit svou činnost po několikaletém útrumu. Liga slouží ke vzájemnému soutěžení, setkávání a výměně zkušeností s hasičskou technikou.Tato činnost se stala  doménou nových a mladších členů sboru, kterých bylo na valné hromadě 6.2.2010 přijato 19, a to 17 mužů a 2 dívky.Také do výboru byli zvoleni 2 aktivnější  z  nových členů. S tím, že při další výroční valné hromadě bude výbor zvolen komplet nově, později byli přijati ještě 2 další členové a 1 členství bylo zrušeno. Ke konci roku je tedy ve sboru 27 členů a další  ještě po Novém roce přistoupí. Z  iniciativy nových členů  a původně i z půjček členů, které jim byly splaceny, byla obnovena částečně výzbroj  sboru a jeho mobilnost. Jejím základem se stala starší  Avia 31 v  úpravě pro hasiče, která slouží všem členům SDH.

 Během toho roku 2010 se  družstvo mužů zúčastnilo  10 soutěžních akcí, dvakrát byla  i družstva dvě, dále pak i okrskového námětového cvičení a provedli větší zásah do stavu okolí požární nádrže a stranou členové nezůstali ani při lednové sněhové nadílce.

V Polabské hasičské lize podle hodnotícího klíče se družstva sboru umístila na 4. a  „B“-mužstvo na  6. místě. ze 2 účastí v soutěžích.

Dále sbor uspořádal 3 taneční zábavy a jeho členové se podíleli na programu některých akcí pořádaných  Býchorským babincem  pro děti. Obec získala pro hasiče dotaci  ze Středočeského kraje 50 tisíc Kč na nákup motorové pily, plovoucího čerpadla a žebříku. V letošních říjnových volbách do obecního zastupitelstva dva  naši členové se stali jeho členy stejně tak, jako v roce 1998.

Pro rok 2011 se plánuje pokračovat ve stejných aktivitách jako v roce 2010 s  tím,že vytvoří materíálovou základnu  i pro aktivitu žen  a dětí.I když je v obci úkolů k řešení dostatek, hasiči se nechtějí svému podílu vyhnout, naopak  a současně věří, že i obec jim bude příznivě nakloněna aspoň tak, jako v posledních letech, kdy se Sbor dobrovolných hasičů v obci začal „probouzet“ z umělého spánku a především pro nové členy, by mělo být cílem nebát se  a vytrvat.